26.11.17

Не да се нуждаеш, не да допълваш, а да обичаш е достатъчно. Толкова.