1.11.17

Ще се върна към преподаването. Ще стана отново учител.