24.10.17

Казваш на глас думите и те оживяват.
Едно и също нещо ли изпитват хората,
които творят, и тези, които назовават истината?