12.10.17

Колко малко красота има тук, откакто се отделих. Останал е само скелетът. Липсва ми всяка дума, която имах тогава, всичко, което ми носеше Драмата. Думи като остъргвам, улов, утроба, скърцам, коси, вълнувам, пресъхвам, сок.
Писането ми не може да се изправи оттогава. Озверяло от глад.