11.10.17

Припознавам се десетки пъти в един и същ човек. Сакото. Очилата. Завива ми се свят от струпването на секвенции.
Жените в метрото в 17.30 са най-уморените жени в София. Гледат фиксирано в една точка. Всички с еднакво блуждаещи очи, всички с остаряващите ръце на жените на средна възраст (ръцете май първи ни издават). Завива ми се свят от струпването на толкова празно изтощение.