23.9.17

Доротея, липсваш ми.
Фалшива принцеса на страната на змея.