зачитам стари писма

3.8.17

колкото по-ням е ставал адресатът,
толкова по-глуха аз.