наблюдение

7.7.17

Сигурно ми се е сторило. Привидяло ми се е време, в което сме били.
Само аз съм била там. В тази странна опожарена стая, с пръсти на пътя на вратата, за да може да стои леко отворена, все да преча да се затвори.