каскада

25.7.17

и смехът ти правеше
салта
и гърбът ти бе изправен

скокът ти предпоследен