ти

2.7.17

не си точка,
скъпи,
ти си наежен удивителен
знак на пътя ми
порязано пречупено зле прикрито
удоволствие