Чеширски котарак

10.7.17

лъжата му е опашата
усмивката му е там, но него го няма
подиграва ли се или се крие
с това свое упорито изчезване