а трябваше

17.6.17

никой не обича мъжа както той сам себе си

докато майките ни ни учеха да бъдем красиви и умни -
(патерици) -
пропуснаха да ни научат на това