9.6.17

искам един ден да кажеш :
аз бях влюбен в поет
(не поетеса)
произнасяйки думата
с устни като пред целувка
да разбираш защо
да си спомняш защо