6.6.17

изчезва.
прекрасен и лош,
така сам пожела белегът.