5.6.17

това слънце!
тази музика, която се уча да слушам с радост,
морето, в което ще плувам надълго и нашироко,
защото познавам дъното и съм спокойна.