19.6.17

всичко ще бъде наред, мила моя
и гаредеробът ти, и главата ти
просто изхвърли излишното

остави си нещичко само за цвят