4.6.17

тялото помни дори неслучили се неща
генетична отдаденост на екстаза