8.6.17

дъхът му
на момче което е тичало през гората
езикът му
ще излекува порязаното от хартия