живот

12.6.17

там си като лъч,
разтворен в чаша вода.