25.5.17

интересът е еднопосочен
връзката слаба
обхватът колеблив
приятели