1.5.17

прохождам тепърва в местата, където не си бил
толкова бели места със акустика
нови пиедестали, на които нищо няма да сложа