26.4.17


късно се научих да чета и да пиша.
помня мига, в който написах азбуката съвсем сама -
размахах ръце от радост и дясната залепна право в кактуса,
който майка ми държеше на терасата.
вадех иглички и плаках. 
оттогава - така.
боли ли - пиша. пиша ли - боли.