елементът на изненадата

5.4.17

Искам да създавам неудобни, невежливи текстове, които да се пукат от сокове.
Текстове без хуманитарна кауза, но дръзки и чувствени като всичко забранено.
Пълни с грешки може би
текстове, които убиват.
Ще ме притесняват. Ще ни притесняват.