I

20.4.17

ти казваше

косите ти

сякаш ще са лобното ти място

или защото множественото число

ми отива

като въжета

като вълни

като

в
...и
......к
.........о
............в
...............е