24.4.17

въпроси, които днешният ден ми зададе:
- защо се насочваш към това, което предварително знаеш, че ще те разстрои?
- да не би да си търсиш драмата?
- какво харесват мъжете в теб?
- какво ти хрумва, когато чуеш думата жена?
- какво би станало, ако В. се превърне в типа мъж, какъвто мислиш,че харесваш?
- защо свързваш красотата със сексуалността?