11.4.17
Просто ми се прииска да гледам хора, които летят.