note to self

17.3.17

винаги се връщам към онзи съвършен момент на искрено щастие
в Ирландия преди доста години
незапечатан от никаква камера
но безспорен като татуировките ми
хубаво е да имаме по една Ирландия
за да можем да се оттласкваме
когато дупката ни привлича повече отколкото плаши