8.3.17


Миришеш на нещо първо и неразбираемо
като глаголицата.
Сладък, заключен език, 
който в мене се плъзва.