29.3.17

Толкова много. Бих искала да стоим в тихо кафене с неудобни столове, в много ранно утро, защото и двамата ставаме рано. В уютно мълчание, с преплетени погледи над двете малки като напръстник чаши кафе. И евентуално два кроасана.