20.3.17

Зад всяка мъжка брада стои по жена,
която носи на болка.