лъчетерапия

13.3.17

понякога те усещам невидимо
обръщаш десния си профил към мен
гласът ти оставя сладка следа по страните ми
и всичко отново е наред
(млади сме, времето е спряло на осем и пет, на април)

покажи ми как прави слънцето, когато сме двамата