фиксация

10.3.17

Като мастило се плиска гласът на Алисън Голдфрап и ей го следобеда - става по-арт, отколкото хард. Това е музиката, която ми припомня за босите ходила на актьорите снощи, с толкова секс по тях. Обичам ходила както обичам Алисън - бели, филигранни, чудати. Не можех да откъсна очи от тях. Имах треска, бях капнала, кашлях много, езикът ми беше пясъчен и все пак стъпалата!
Спомних си ни в бясна хватка с моите пръсти в твоите зъби и "овсичкитетибенкиотляво".