10.2.17

опит е да знаеш къде ще сбъркаш
и колко дълго ще смъди