присъствие

25.1.17

За пръв път няма да си отрежа косата на излизане.
Сигурно още съм тук.