от пасажерското място

28.11.16

онова спокойствие стиснало челюсти в железен капан
дрехата ти метната встрани
присъствието ти заело цялото място
далечината която поддържаш с поглед вторачен напред
изстиващата течност в чашата
кипващата в теб
докато управляваш автомобила си
докато управляваш