3.11.16

благодаря ти че все още 
насочваш към мен огледалото
но то вече не ми трябва