10.8.16

ти си ти си ти си
казах аз
най-хубавото нещо което