---

6.7.16

трябваше да излиза навън, а
не да се стича навътре
тази шлака от:
инакомислие
радикална чувствителност
острастяване
разделяне и владеене
пресъхване на старото и
поливане на новото

искам сама да п(р)огледна
да не ме е страх, че ме е страх
да не ме е срам, че ме е срам