с 200

10.6.16

да не посягаме към сърцето на
това меко розово тяло - 
нашата любов.
преди да го раним
ще ни удари влакът.