14.4.16

ако езикът ми можеше да говори,
щеше да те нарисува