22.3.16

липсата и вината
двата сока в коктейла на влюбването