ами ако

7.3.16

безмълвието ми, застанало на пръсти
наострило уши, нокти и обоняние
реди ненаписани смси
какво би било, ако можеше да се прегръщаме