12.2.16

Обличам контрастите и пасват:
мъжката риза и сладкият парфюм
дивото сърце и хладният ум.