16.7.15

Когато мисля за свободата, виждам отворен прозорец. През него влиза хладен въздух и лъх на пране и кафе. Нямам планове.
Няма как да стана това, което съм била преди. Сега съм нова аз. Нова и гола е любимото ми състояние. Вече не слушам музика, защото шумът ми пречи. Откъснах се от доста предразсъдъци. Не ми се учи, прави ми се.
Иска ми се да не ме беше страх да летя и да шофирам. Веднъж ми казаха, че отказът ми от двете бил резултат от дълбокото ми желание да бъда в дома си, да не се откъсвам от него. Парадоксът на това да искаш да си на друго място, но не да се придвижиш до него.
Семействата имат нужда от своите фази. Когато сте двама, искате да сте трима. Когато сте трима, трябва да сте двама. Има смисъл във всичко. Любов има винаги, но е нужно и да се харесваме.
Лятото е наполовина. Никога така безлично и апатично не са минавали летните ми дни. Бял шум за приспиване, щастие под упойка.
Завършвам с Песоа, който ми е подарък от А.