___

23.4.15

Да се погледаме. Със свити очи и полуотворени устни, за да се процежда малко образ, малко въздух. Да се видим, защото отдавна не сме. Някакво слънце ми свети, но може би са фойерверки. Кръвта е загрята, спирам света като видео игра, за да мога да сляза.
Нищо и всичко е същото.