синастрия

8.1.15

добавила към себе си
род и число
скрити под русото бели коси
и рокли за всеки случай
благодаря на мъжа, който
ме нарича красива