28.10.14

Стана много студено, но още
не си слагам шапката и палтото със пух.
Купихме на адаша ти,
(както ти го наричаш)
яке за зимата, топли обувки.
По цял ден се разхожда из къщата
с дървена лъжица и тенджера.
Удря с все сила, като че ли
има много за вършене.
Гергини преливат от кофи по улиците,
досущ като тези на село.
Всичко е наред, работя ли питаш.
Намирам си работа.
Не бързай, казваш. Цял живот ще работиш.
Чувам още гласа ти,
дядо.