3.10.14

две отделни стаи
със спряно отопление
никои не стъпва по тези места
студени са телата в които сме затворени