20.9.14

Като яйчена черупка се чупят въпросите.
Ти стоиш, солиш раната.
Хващам коричка от хващане в ъгъла.
Не съм готова за никоя истина.