12.4.14

толкова е красиво да
произнасяш ясно всяка гласна на театър
да не пропускаш в-то в чувства
да казваш фотография вместо снимка
и думи като умел, гъвкав, инак
калдъръм, разковниче, сияние
благодаря вместо мерси и
наместо сумтене - ако обичате
езикът ни живее притиснат от толкова много
забравени, прашасали думи